Vaccinationsbestämmelser

 
Svenska islandshästförbundet följer svenska ridsportförbundets bestämmelser kring vaccination avseende A2 hästinfluensa.
I alla år har det varit att revaccinera inom 365 dagar som gällt annars börja om med grundvaccinering. Min veterinär upplyste mig om att nu har du 21 dagar "extra" på dig att vaccinera efter dessa 365 dagar om du redan har grunden lagd. Detta är inget som stått någonstans på förbundets hemsida eller som gått ut på lokalklubbarnas sidor så det var helt ny info för mig . Min veterinär hade även ringt SIFs kansli för att höra om de antagit samma riktlinjer som övriga hästsverige och de hade de, det står i det svenska tillägget till FIPO sidan 7 om dessa regler som kan vara mycket goda att känna till om man ska ge sig ut på tävling eller andra evenemang som kräver vaccination mot hästinfluensa.
 
http://www3.ridsport.se/Tavling/Vill-du-borja-tavla/Vaccinationer/
 

Utdrag ur FIPOs tillägg

 

25. Vaccinering mot hästinfluensa

Svenska Islandshästförbundet följer Svenska Ridsportförbundets regler för A2-vaccination. Observera att det är viktigt att hästen är korrekt vaccinerad, du kan bli avvisad från en tävlingsplats om du inte uppfyller nedanstående villkor eller saknar vaccinationsintyg från hästens "tidigare liv".

 

Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till FIPO rev 20120718 Sid 7(8)

Häst måste vara vaccinerad mot hästinfluensa samt giltiga vaccinationsintyg ska uppvisas. Senaste vaccination får inte vara gjord senare än 7 dagar före ankomst till tävlingen.

Vaccinationsintervall

Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter är hästens startberättigad.

Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad. För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Vaccinationsintyg

Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, helst hästpass, eller vidimerad kopia ska medföras och visas upp före start.

Överskridande av vaccinationsdag

I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.

I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas det som en ny A-vaccination.

I det fall mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar.

Överskrids denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras och börja med en A-vaccination.

Måste man vaccinera oftare?

Observera att vid internationella arrangemang kräver man en revaccinering med 6 månaders intervall.

Hästar vaccinerade enligt 12-månadersregeln behöver inte grundvaccineras igen, under förutsättning att man följt regeln om grundvaccination och årliga revaccinationer. De behöver endast få sin revaccination inom 6 månader och 21 dagar före tävling/anländande till tävlingsplats.

//Anna

 


pixbox

Vad hände med webalbum sidan pixbox egentligen? vi hade massor med bilder på våra hästar där men sidan verkar ha upphört...så otroligt synd...vissa av bilderna fanns tyvärr inte sparade någonannanstans...
 
 
bjuder här på en bild från nationella tävlingen Norrlandsmästerskapen på wången med fina LitlaHind som numer bor i Järna hos Andreas Sandin. Jag och LitlaHind tävlade A-klass F1 samt passgrenar på SM. Vi har kvar LitlaHinds syster 1 klass bedömda  Majvor i avel, de är båda undan Nattgjola från wahlberg e:Atli sydra skördugili
 
foto Daniel van der Blij

RSS 2.0